Fremtiden er vigtig – især når det gælder klima og spørgsmål om bæredygtighed. For at sikre, at den nødvendige læring og viden kommer ud til skolebørnene, er en gruppe sydfynske partnere gået sammen om at udvikle en ny form for undervisning. Det er der blevet et omfattende undervisningsmateriale ud af.

Det er en grundtanke i materialet, der ganske enkelt hedder Klima til læring og debat, at læring skal baseres på førstehåndserfaringer med hvordan vedvarende energiproduktion fungerer og hvordan vi holder miljøet rent.

Materialet, der omhandler både energi, miljø og bæredygtighed, består af et kompendium med opgaver, vejledninger og dilemmaer af såvel etisk som moralsk karakter. Materialet består også af en række pædagogiske værktøjskasser, der indeholder små forsøgsanlæg vedr. sol- og vindenergi, brændselsceller, termiske kameraer osv.

Endelig tilbyder Klima tillæring og debat, at man kan besøge energiselskabet SEF, GO2Green eller Vand og Affald som en del af undervisningen.

God arbejdslyst!

Undervisningsmateriale til udskolingsklasser

Klima, miljø og energi

Teoretisk

... Og masser af hands on!

Frit tilgængeligt for alle - og gratis

Kombiner med besøg

Spændende værktøjskasse